Spår av historiska inflationer via frimärken

Inflationer är något som går i cykler genom historien och vid några tillfällen efter industrialismens uppkomst, har det även inträffat så kallade hyperinflationer. Det innebär att inflationen är så hög att hela samhällsbygget kollapsar. Den borrar sig alltså in i alla segment i samhället. Varken kultur, produktion, affärsverksamhet och statsförvaltning kommer undan, en hyperinflation drabbar allt och alla. Till och med i frimärken syns spåren av en inflation. Vårt grannland Finland löste problemet med frimärken som inflationen gjort värdelösa, genom att göra så kallade övertryck på dem, som ökade det nominella värdet. Detta gjordes två gånger i Finland, 1919 och 1921.

Pengarna blev värdelösa

Ett historiskt exempel på hur en hyperinflation påverkat ett samhälle fundamentalt är den klassiska inflationen i Tyskland på 1920-talet. Valutan blev så värdelös att man eldade pengar istället för att använda kol och ved. Man tapetserade med dem. Pengarna användes även som både toalett- och skrivpapper, eftersom det var billigare än att köpa. Det här återspeglades även i landets frimärken. Ett frimärke kunde kosta upp till 50 miljarder tyska mark. Även här, precis som i FInland, gjorde man övertryck på de gamla frimärkena, då ekonomin var så körd i botten att nytryck inte kunde komma i fråga. Den tyska marken blev, från att ha legat på ett värde av 42 mark per dollar, plötsligt värd 4,2 miljoner dollarn. Det resulterade i att det plötsligt kostade 40 miljarder mark att skicka ett inrikes brev.

Hyperinflationens konsekvenser för postgången

Den påverkan som inflationen hade på den här delen av den samhälleliga apparaten, går nog knappt att föreställa sig. Utbetalningar som skedde via posten, annonsutskick via post, postorder med mera, alla de här delarna av postgången utplånades i ett slag. Många drabbades väldigt hårt. Först när hyperinflationen i Tyskland nådde sitt slut, kunde samhället sakta börja återhämta sig igen. Man införde en ny valuta; rentenmarken. En helt ny serie frimärken kunde produceras och postgången återgå till det normala. Men man ska inte underskatta de totalt katastrofala konsekvenserna och allt lidande den här perioden orsakade arbetar- och medelklassen. Konsekvenser som även drabbade frimärkshandeln och portgången hårt. Den här perioden skulle dessutom efterföljas av endast några års lugn och stabilitet innan en ny, förödande och tragisk era i Tysklands historia tar vid.